شرایط حاکم بر بازار فولاد و سنگ آهن سبب نگرانی سرمایه گذاران و نهادهای تحلیلگر شده است. قیمت سنگ آهن در ماه های اخیر در محدوده ۶۵ دلار در هر تن نوسان کرده اما ..