هفته پیش قیمت نفت، طلا و فلزات پایه کاهش یافت. این هفته اخبار متعدد از اقتصادهای بزرگ منتشر نمی‌شود اما انتظار می رود اخبار آمریکا مثبت باشد، ارزش دلار رشد کند و امید به پیشرفت مذاکرات ..