در بازار امروز بازگشایی های وب را داریم که اتفاق ویژه بازار امروز است. علی صحرایی با بیان اینکه در فرایند بازگشایی نماد معاملاتی های وب، بازارگردان نیز حضور خواهد داشت، گفت: دامنه نوسان مظنه قیمت سهام معادل ٣ درصد است و شرکت تامین سرمایه تمدن عهده‌دار بازارگردانی این سهم خواهد بود...