بورس تهران امروز در حالی کار خود را آغاز می کند که با تغییر و تحولات در بورس کالا همراه شده است. روز گذشته در خبرها لغو کلیه عرضه محصولات در بورس کالا از سوی شورای عالی بورس به منظور رایزنی با وزارت صنعت در خصوص تغییر نرخ گذاری و احتمالا آزاد سازی معاملات را داشتیم...