بورس ٢۴: شرکت پتروشیمی غدیر در ٩٧.٠۴.١٣ در بازار فرابورس با قیمت ١٧٠ تومان عرضه اولیه شد. سهم در همین بازه زمانی کوتاه ٨٠% بازدهی داشته است. با توجه به رشد قابل توجه قیمت سهم، بر آن شدیم تا بررسی دقیق تری از عملکرد شرکت و برآورد سود هر سهم در سناریوهای مختلف دلار داشته باشیم. در سناریو های در نظر گرفته شده ، نرخ دلار برای فروش داخلی و صادراتی متفاوت در نظر گرفته شده است تا دستورالعمل های حال حاظر بورس کالا را برای عرضه داخلی لحاظ کنیم.