بورس تهران در معاملات سومین روز کاری هفته وضعیتی مشابه با روز گذشته داشت و البته رگه های فروش و عرضه قوی تر از روز گذشته بود. بازار مدتی است که تعادل رفتاری خود خارج شده و بیشتر بر اساس هیجان معامله می کند. البته روز گذشته ٢ خبر مهم داشتیم که اثرات متفاوتی بر بازار خواهد داشت. خبر اول که چندان هم به مذاق بازار خوش نیامد ، بحث بورس کالا و ممانعت از فروش شرکت ها با دلار بازار ثانویه بود. طبق آخرین خبرها ، دولت در راستای حمایت از ...