سلام بر حسین شهید

به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم به دلیل رشد قیمت های فروش محصولات و وضعیت تکنیکالی مناسب می تواند گزینه خرید خوبی تلقی شود