به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم با افتتاح طرح تولید کنسانتره سنگ آهن در شرکت زیر مجموعه و تنوع تولیدات و قرار گرفتن در کف قیمتی و اصلاح عمیق در موقعیت خرید خوبی قرار دارد