سلام بر حسین شهید

به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم با دید میان مدت با توجه به وضعیت تکنیکالی مناسب احتمال رسیدن به اهداف صعودی خوبی را در پیش رو دارد