امروز یکشنبه ، بورس تهران کار خود را در حالی آغاز می کند که شاخص کل از نقطه اوج خود چیزی در حدود ۴ درصد به عقب بازگشته است. بسیاری از نمادهای سر شناس بازار هم چیزی حدود ٨ تا ١٠ درصد از ارزش خود را از دست دادند. گروهی از فعالان بازار بر این باورند که اگر قرار است ...