صندوق های سپهرآتی خوارزمی، افق، نیکوکاری ندای امید، آوای ثروت کیان و زرین پارسیان با کسب سود بین ٧ تا ٩ درصد در صدر قرار گرفتند و بیش از نیمی از صندوق ها با بازده بالای ۴ درصد...

بورس۲۴ : در ادامه روند پرشتاب بورس طی هفته های گذشته و در شرایطی که جهش نرخ دلار با آغاز مجدد تحریم ها همزمان شد، نماگر بازار هفته منتهی به 19 مردادماه را با رشد 6 درصدی پشت سرگذاشت و بر همین اساس بازدهی بورس از ابتدای سال به 36 درصد رسید. اگرچه در دو روز انتهایی هفته فشار فروش در بازار افزایش یافت که در این خصوص اکثر کارشناسان بازار، کمبود نقدینگی و عدم اعتماد عمومی به روند بازار سهام و هم چنین ابهامات باقیمانده پیش روی بازار را از دلایل عدم روند پایداری قیمت‌ها عنوان می‌کنند. با روشن تر شدن ابهامات ارزی و نمایان شدن اثر آن در گزارشات عملکرد شرکتها، انتظار می رود در میان مدت رونق بازار سهام با شیب ملایم ادامه یابد.

در هفته گذشته نیز صندوق های سرمایه گذاری در سهام عملکرد درخشانی داشتند و تعداد صندوق های زیان ده انگشت شمار بود. در این میان صندوق های سپهرآتی خوارزمی، افق، نیکوکاری ندای امید، آوای ثروت کیان و زرین پارسیان با کسب سود بین 7 تا 9 درصد در صدر قرار گرفتند و بیش از نیمی از صندوق ها با بازده بالای 4 درصد این هفته را پشت سر گذاشتند.

بررسی عملکرد سه ماهه صندوق ها نیز از سود چشمگیر 70 درصدی در صندوق سرمایه گذاری دماسنج و بازده 61 درصدی آوای ثروت کیان خبر می دهد. در جدول زیر 10 صندوق برتر در بازه سه ماهه گذشته با سود بیش از 50 درصد مشاهده می شود.

برای بررسی دقیق تر، اطلاعات و روند بازدهی صندوق سرمایه گذاری در سهام در جدول زیر آورده شده است. لازم به ذکر است؛ دوره برتر بازدهی، درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است.در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است. درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.