با این حال ممکن است نقدینگی در بازار اجازه چنین اصلاحی را ندهد و شاید حتی با توجه به رشد مجدد دلار و سکه بازار هم همین امروز به سمت مثبت حرکت کند که کار سختی را در پیش خواهد داشت. چرا که به نظر در محدوده مثبت امروز فشار فروش به شدت بالا خواهد بود...