پیش بینی هایی که درباره تغییرات شاخص دلار مطرح می شود برای فعالان بازارهای مختلف بویژه بازار مواد خام بسیار پراهمیت است. در مطلب حاضر به احتمال هایی که در ..