طی معاملات روز سه شنبه خارج از بازار اتفاقات مهمی رخ داد. دور اول تحریم های امریکا علیه ایران آغاز شده ، از دیگر سو دلار در بازار ثانویه حوالی ٨٠٠٠ تومان قیمت خورد. همین امر باعث واکنش بازار دلار آزاد و سکه شد. به گونه ای که سکه حتی در معاملات دیروز قیمت های زیر ٣ میلیون را به خود دید...