بسته ارزی و کشف نرخ در سطح قیمتی ٨٠٠٠ تومانی موجب شد تا یک جو مثبت در بازارها ایجاد شود یعنی پتانسیل افت نرخ در بازارهای کالایی به وجود آمد. این در حالی بود که بازارهای کالایی هنوز هم در شایعه دلار ثانویه برای قیمت‌های پایه به سر می‌برد ولی هیچ خبر مستند و دقیقی از تغییر این شیوه قیمت‌گذاری مخابره نشده و به احتمال زیاد حتی برای هفته آینده نیز این شرایط قیمتی پابرجا می‌ماند. با توجه به این واقعیت مهم ولی بازارهای کالایی هنوز هم شایعه را رها نکرده و از آن سوء استفاده می‌کنند. بهای فولاد در بازار ازاد مبهم است و جرقه‌های مهمی از رشد قیمت‌ها را نشان داد اگرچه رشد نرخ در بازار پلیمرها حتی سریع‌تر و شدیدتر از این رشد نرخ بود. هنوز بازارها با شایعات نوسان می‌کنند اگرچه موجودی بالای انبارها به معنی آن است که بازار ناخودآگاه در برابر رشد نرخ مقاومت کرده ولی سپری شدن زمان موجب می شود تا این ذهنیت تغییر کند. در بازار سکه شاهد سقوط آزاد قیمت‌ها هستیم و گویی ریزش نرخ برای خود کف قیمتی خاصی را لحاظ نکرده است. از سوی دیگر بازار آتی دو سیگنال متناقض را نشان می‌دهد. سررسید شهریورماه کاهشی است ولی سررسید آبان و اسفند با افزایش نرخ همراه شده است. این مطلب نشان می‌َدهد که بازار آتی اگرچه از افت قیمت‌ها درس گرفته ولی برای دورنمای نرخ نظر متفاوتی با بازار نقدی دارد که هنوز نمی‌توان در مورد آن مخصصواً برای ماه‌های آینده ادعای دقیقی داشت. بازار آتی زعفران نیز مثبت بود که از تقابل داده‌های متناقض در بازارهای مختلف حکایت دارد. بازارهای کالایی هم‌اکنون مبهم است ولی قدرت‌نمایی شایعات در کنار ذهنیت مثبت به تغییرات مثبت و ثبات نرخ موجب شده تا التهاب قیمتی چندگانگی خطرناکی پیدا کند. به احتمال قوی واقعیت‌های بازار را باید در هفته آینده مورد رهگیری قرار داد ولی بازار سکه نقدی برای کاهش قیمت‌ها بیشتر از سایرین عجله دارد.