بورس ٢۴ : بالاخره انتظارها و گمانه زنی ها به پایان رسید و دولت بالاخره بسته ارزی را باز کرد و ایضا گره از کار صادرکنندگان و واردکنندگان. کالاها به دو دسته کالاهای اساسی و کالاهای غیراساسی تقسیم شدند. ارز کالاهای اساسی با نرخ ۴,٢٠٠ تومان تا فروردین ماه ٩٨ از سوی دولت و از طریق فروش نفت خام تامین می شود. نرخ ارز حاصل از صادرات کالاهای غیراساسی نیز در بازار دوم به صورت توافقی و البته به صورت آزاد تعیین خواهد شد. این که این نرخ چقدر باشد هنوز معلوم نیست. رئیس کل بانک مرکزی که گفت درباره این نرخ دخالتی ندارد و آن را به بازار می سپارد و البته با استفاده از ابزارهای موجود تمام تلاش خود را برای مدیریت درست این بازار و رسیدن به نرخی منطقی خواهد کرد. بورس ٢۴ در سلسله گزارش های روزانه به بررسی تاثیر آزاد شدن نرخ ارز بر شرکت های صادراتی می پردازد. شرکت های فولاد، گل گهر، چادرملو قبلا بررسی شده اند. این بار به سراغ یکی دیگر از سهم های صادراتی و مورد توجه بازار می رویم...