طی هفته منتهی به ١٢ مردادماه صندوق های سرمایه گذاری در سهام نیز متاثر از روند بازار، بازدهی قابل توجه ای را نصیب سهامداران کردند که در این بین صندوق های کاریزما، سهم آشنا، نواندیشان، نوین پایدار و آوای ثروت کیان موفق به کسب سود بین...

بورس۲۴ : همزمان با رکورد بورس در هفته گذشته، نماگر بازار رشد چشمگیر 13.9 درصدی را به ثبت رساند. در کنار ارزندگی سهام، انتشار اخبار امیدوار کننده در خصوص بسته جدید ارزی دولت به اقبال معامله گران به بازار منجر شد. براین اساس بازدهی بورس تهران از ابتدای سال جاری به مرز 30 درصد رسیده است. طی هفته منتهی به 12 مردادماه صندوق های سرمایه گذاری در سهام نیز متاثر از این روند، بازدهی قابل توجه ای را نصیب سهامداران کردند که در این بین صندوق های کاریزما، سهم آشنا، نواندیشان، نوین پایدار و آوای ثروت کیان موفق به کسب سود بین 14 تا 16 درصد شدند.

بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در سهام طی یکسال گذشته از کسب بازده حدود 100 درصدی آوای ثروت کیان خبر می دهد. صندوق کارگزاری بانک ملی، خوارزمی، پاداش سرمایه پارس نیز با کسب سود بیش از 70 درصد در رده های بعدی جای گرفته اند.

برای بررسی دقیق تر، اطلاعات و روند بازدهی صندوق سرمایه گذاری در سهام در جدول زیر آورده شده است. لازم به ذکر است؛ دوره برتر بازدهی، درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است.در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است. درصد دارایی های نقدی جمع درصد وجه نقد و اوراق مشارکت می باشد.