بورس ٢۴ : این روزها همه درباره دلار حرف می زنند و گرانی آن.بازار سرمایه که در ماه های گذشته هیچ واکنشی به افزایش نرخ ارز نداشت و صرفا نظاره گر التهاب ارزی بود در چند هفته گذشته تازه از خواب بیدار شده و به دلار ١٠٠٠٠ تومانی واکنش نشان داده است. اما یکی از مشکلات شرکت های بورسی بزرگ از جمله فولادی ها ، معدنی ها و پتروشیمی ها اجبار دولت به تسعیر ارز حاصل از صادرات این شرکت ها با دلار رسمی یعنی ۴۴٠٠ تومانی است!اما ظاهرا بر اساس بسته جدید ارزی که توسط مجلس و دولت تدارک دیده شده قرار است پتروشیمی ها ، صنایع معدنی و فولادسازان بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ توافقی به ریال تبدیل کنند.این موضوع یعنی انتقال اثر افزایش نرخ ارز به صورت های مالی صادرکنندگان بزرگ کشور و به همین دلیل سهام شرکت های مرتبط با این رخداد اخیرا با صف خرید سنگینی در بورس تهران مواجه شده است. با توجه به زمزمه های جدی که از تغییر نظام ارزی دولت و همچنین عرضه ارز شرکت های فولادی و پتروشیمی در بازار ثانویه با نرخ ٨٠٠٠ تا ٨۵٠٠ تومان شنیده می شود، برآن شدیم تا در سلسله گزارش هایی که روزانه منتشر می شود، به بررسی سهامی که بیشترین تاثیر را از این مصوبه می پذیرند بپردازیم.

بورس۲۴ : این روزها همه درباره دلار حرف می زنند و گرانی آن.بازار سرمایه که در ماه های گذشته هیچ واکنشی به افزایش نرخ ارز نداشت و صرفا نظاره گر التهاب ارزی بود در چند هفته گذشته تازه از خواب بیدار شده و به دلار 10000 تومانی واکنش نشان داده است.

اما یکی از مشکلات شرکت های بورسی بزرگ از جمله فولادی ها ، معدنی ها و پتروشیمی ها اجبار دولت به تسعیر ارز حاصل از صادرات این شرکت ها با دلار رسمی یعنی 4400 تومانی است!اما ظاهرا بر اساس بسته جدید ارزی که توسط مجلس و دولت تدارک دیده شده قرار است پتروشیمی ها ، صنایع معدنی و فولادسازان بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ توافقی به ریال تبدیل کنند.این موضوع یعنی انتقال اثر افزایش نرخ ارز به صورت های مالی صادرکنندگان بزرگ کشور و به همین دلیل سهام شرکت های مرتبط با این رخداد اخیرا با صف خرید سنگینی در بورس تهران مواجه شده است.

با توجه به زمزمه های جدی که از تغییر نظام ارزی دولت و همچنین عرضه ارز شرکت های فولادی و پتروشیمی در بازار ثانویه با نرخ 8500 تومان شنیده می شود، برآن شدیم تا در سلسله گزارش هایی که روزانه منتشر می شود، به بررسی سهامی که بیشترین تاثیر را از این مصوبه می پذیرند بپردازیم.