این روزها بیشتر فعالان اقتصادی معتقدند تنها بازاری که حبابی نیست ، بازار سرمایه است.بورس تهران روزهای پر جنب و جوشی را می گذراند و در حال تطبیق دادن خود با تورم موجود در کشور و دلار ١٠ هزار تومانی است.لذا توصیه می شود دست کم ۴٠ درصد از سرمایه خود را وارد بازار کنید و البته اگر غیر حرفه ای هستید صرفا از طریق صندوق های سرمایه گذاری مشترک وارد این بازار شوید... در هفته گذشته سه سهم به کاربران معرفی شد ، شامل خدمات بندری سینا ۶٢٠ تومانی که با صف خرید همراه شده و هم اکنون در همان محدوده قیمتی معرفی شده در نوسان است.پتروشیمی کرمانشاه ٣٢۵ تومانی که با یک جهش بسیار عالی و بازدهی ٢۴ درصدی در قیمت های ۴٠٢ تومانی صف خرید است.تکادو ۴٠٠ تومانی که با رشد قیمتی بسیار خوبی که داشت به سطوح قیمتی ۴۶۵ تومانی رسیده است.