طی شش ماه گذشته بازده صندوق های سرمایه گذاری هستی بخش آگاه، سبحان، آتیه درخشان مس، کارگزاری بانک ملی و .. از بازده بازار (٩.۵%) بالاتر بوده و صندوق های سپهر آتی خوارزمی، تدبیرگران فردا، ذوب آهن نوویرا با کسب ...

بورس۲۴ : با رشد یک درصدی شاخص طی هفته گذشته، بازده بورس از ابتدای سال جاری به مرز 13 درصد رسیده است. این درحالی ست که مسیر صعودی بازارهای موازی ارز و طلا نیز بی وقفه ادامه دارد. در این میان به اعتقاد گروهی از تحلیلگران گزارش‌های فصل بهار شرکت‌ها می تواند جان تازه‌ای به معاملات بازار سهام ببخشد. با توجه به روند بازار در هفته گذشته، عملکرد اکثر صندوق های سرمایه گذاری در سهام نیز بهبود یافت و به ثبت بازدهی مثبت در بیش از نیمی از آن ها تا پایان هفته منجرگردید، بطوریکه صندوق های توسعه اندوخته، پیشرو، هستی بخش آگاه، سبحان و آتیه درخشان مس با کسب سود حدود 2 درصد درصدر قرار گرفتند. از سوی دیگر صندوق های بانک اقتصاد نوین، یکم سامان، نواندیشان ضعیف ترین عملکرد را بر جا گذاشتند.

برای بررسی دقیق تر، اطلاعات و روند بازدهی صندوق سرمایه گذاری در سهام در جدول زیر آورده شده است. لازم به ذکر است؛ درصد بازدهی صندوق هایی که از بازدهی شاخص کل در بازه زمانی شش ماهه بیش تر بوده به رنگ سبز مشخص شده است. بر همین اساس همانگونه که در جدول مشاهده می شود طی شش ماه گذشته بازده صندوق های سرمایه گذاری هستی بخش آگاه، سبحان، آتیه درخشان مس، کارگزاری بانک ملی و .. از بازده بازار (9.5%) بالاتر بوده و صندوق های سپهر آتی خوارزمی، تدبیرگران فردا، ذوب آهن نوویرا با کسب بیشترین سود در صدر قرار دارند.

دوره برتر بازدهی، درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است.در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.

با توجه به اینکه صندوق های سرمایه گذاری عموما برای افرادی با ریسک پذیری کمتر، که علم زیادی به روش های تحلیلی ندارند یا زمان کافی برای مدیریت سهام خود را در اختیار ندارند، مناسب می باشد، هر واحد صندوق از تقسیم کل ارزش دارایی بر سرمایه به دست می آید که آن را با NAV یا خالص ارزش دارایی ها می سنجیم. در جدول زیر این شاخص برای 5صندوق با بیشترین NAV نشان داده شده است. لازم به ذکر است این فاکتور لزوما بیانگر عملکرد بهتر در کوتاه مدت نمی باشد بلکه ملاک خوبی برای جذب نقدینگی در میان علاقه مندان به صندوق ها تلقی می شود.