به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم با پوشش سود بالای ٣ ماهه توانایی دست یابی به سود خوبی برای سال جاری دارد مضافا این که شرکت با اصللاح قیمتی بسیار خوبی همراه و به کف قیمتی خود رسیده که با دید میان مدت هم کم ریسک و هم توانایی بازدهی بسیار خوبی دارد