بورس تهران در معاملات نخستین روز کاری هفته و در یک فضای خلوت ناشی از توقف اتوبوسی سیل عظیمی از نمادها بواسطه برگزاری مجامع سالیانه ، وضعیت نسبتا خوبی داشت. به نظر فضای خوب و آرامی داشتیم و بازار پس از تنش هفته های اخیر ، به این وضعیت نیاز داشت. بازار امروز شبیه به مِدیتیشن بود. البته دل بسیاری از سهامداران به مانند سیر و سرکه می جوشید و تمام حواس ها به خبر مجامع شرکت هایی بود که می توانند نقش مهمی در ...