سلام بر حسین شهید

توصیه ما همواره سرمایه گذاری در سهم های بنیادی است چراکه این سهم ها حتی اگر بازار به طور کلی ریزش داشته باشد با آسیب کمتری مواجه می شوند ، اما در بازار نوسانی این روزها شاید نیم نگاهی تکنیکالی به برخی سهم ها با اهداف کوتاه مدت برای شما سودآور باشد...