اگرچه رسیدن سهم تا محدوده مذکور کمی بعید است اما می تواند برای خریداران و سهامداران شرکت چه از لحاظ خرید پلکانی و چه رعایت حد ضرر از اهمیت بالایی برخوردار باشد...