وابستگی قیمت مس به نوسان قیمت های جهانی اهمیت دارد لیکن مهم ترین چالش این صنعت تعیین شدن نرخ دلار برای قیمت گذاری در ...