در نمودار تعدیل شده و در مقیاس زمانی هفتگی ، نوسانات ٣ ساله اخیر قیمت را داخل یک چنگال صعودی محصور کردیم. تقریبا یک سال پیش بود که قیمت در سطوح بالاتر از ۴٠٠ تومان (در نمودار تعدیل شده) با بال بالایی چنگال برخورد کرد و از آن پس وارد یک فاز اصلاح فرسایشی شد...

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری صنعت بیمه - وبیمه :

 

در نمودار تعدیل شده و در مقیاس زمانی هفتگی ، نوسانات 3 ساله اخیر قیمت را داخل یک چنگال صعودی محصور کردیم. تقریبا یک سال پیش بود که قیمت در سطوح بالاتر از 400 تومان (در نمودار تعدیل شده) با بال بالایی چنگال برخورد کرد و از آن پس وارد یک فاز اصلاح فرسایشی شد. ساختار اصلاح مفروض مشابه با الگوی کلاسیک Wedage می باشد. در حالت ایده آل این الگو با برخورد لگ E به خط پایینی Wedage خاتمه می یابد. اما در بسیاری از مواقع آخرین گام اصلاحی زودتر از انتظار پایان می یابد. مهم ترین محدوده مقاومتی پیش روی سهم باند 320 - 330 تومان است. در صورتیکه در هفته های پیش روی این سطح بی اعتبار شود ، عملا می توان گفت که اصلاح قیمتی وبیمه خاتمه یافته و انتظار شکل گیری رالی دیگری تا حوالی 460 - 470 تومان را خواهیم داشت.