دو هفته ای است که بازار سرمایه دوباره مورد توجه قرار گرفته است.دولت اعلام کرده که مهار نقدینگی از طریق بورس را دنبال می کند و رفتارهای دو هفته گذشته بازار سهام نشان می دهد که اراده دولت برای رونق بورس جدی است.هر چند رونق بورس نباید هیجانی و یکباره باشد و شاید دلیل منفی دو روز معاملاتی گذشته بورس ، پرش های بلند روزهای گذشته بود که نیاز به اصلاح داشت.آنچه تا به اینجای کار مسلم است صرف نظر از ریسک های برون زایی مثل بازگشت برخی تحریم ها ، وقت وقت سرمایه گذاری در بازار سهام است و بورس راهی جز بالارفتن و رشد ندارد... هفته گذشته سه سهم به کاربران معرفی شد شامل ؛ سرمایه گذاری امید ٢۵٠ تومانی که تا قیمت های هدف دوم خود یعنی سطوح ٣٠٠ تومان پیشروی کرده و توصیه به خرید آن در مقطع فعلی می شود.سیمان ارومیه ٢٣۵ تومانی که تا قیمت های بالای ٢۶٠ تومان رشد داشته و در قیمت های فعلی مجددا توصیه به خرید آن می شود.سیمان دورود ٧۶ تومانی که تا قیمت های بالای ٨٠تومان شاهد نوسان مثبت بود.