بورس تهران در معاملات آخرین روز کاری هفته ، استارت آرام و متعادلی داشت اما با گذر از نیمه ابتدایی ساعت معاملات به مرور بر میزان عرضه ها افزوده شد بطوریکه بسیاری از نمادهای مورد توجه با فشار عرضه به قیمت های ۴ – ۵ درصد منفی راه یافتند. به نظر ( ۵ رویداد ) در افت بازار روز چهارشنبه موثر بوده است. ١- بازگشایی نماد ذوب آهن با صف ...