بورس ٢۴ : بازار فولاد و پلیمرها کاهش قیمت‌های بیشتری را تجربه می‌کنند اگرچه برخی از نرخ‌های در بازار خودرو هم از کاهش قیمت‌ها حکایت دارد. این شرایط اگرچه در نگاه اول جذابیت خرید در بازار سهام را بیش از پیش افزایش می‌دهد ولی بازار سکه را هم تحریک خواهد کرد ولی بازار طلا با داده‌های عجیب و بی شماری روبه‌روست که این سیگنال مشخص نمی‌تواند محرک اصلی قیمتی در این بازار شود...