در گروه فلزی و معدنی به سراغ یکی از نمادهای تاثیرگذار به روی شاخص کل به نام فملی خواهیم رفت. سهمی که امروز با رشد سنگین ٢٠ درصدی در زمان گشایش ،زمینه ساز رشد ٩٠٠ واحدی شاخص کل گردید. شرکت ملی صنایع مس در حالی فروش سال ٩۶ را در سطوح ٨٢.٣٣٧ میلیارد ریالی پیش بینی کرده بود که پرونده این سال را با ...