هفته گذشته سه سهم به کاربران ویژه بورس ٢۴ معرفی شد ، شامل : سرمایه گذاری امید ٢١٠ تومانی که این روزها با صف خرید همراه می باشد ، نسوز آذر ١٢٨ تومانی که در حال حاضر در قیمت های ١۴٨ تومان با روند صعودی همراه شده است و پالایش نفت شیراز ١١۵٠ تومانی که هم اکنون در قیمت های ١١٧٠ تومان با صف خرید روبروست. در حال حاضر سهم های بنیادین مثل فلزی ها ، معدنی ها و سهم های وابسته به دلار که صادرات غیر نفتی دارند با پتانسیل رشد های بیشتری مواجه هستند.به سرمایه گذاران غیر حرفه ای توصیه می شود در شرایط رونق بازار به جای ورود مستقیم به بورس از طریق صندوق های سرمایه گذاری وارد بازار سرمایه شوند. از روزهای رونق بورس باید استفاده کرد ، اگر سهم بنیادی بخرید حتی اگر دوره رونق بورس کوتاه باشد ، ضرر نمی کنید.تجربه بازار سهام نشان داده در زمان رونق ، سهام بنیادی رشد زیادی را تجربه خواهند کرد...