سلام بر حسین شهید

اما امروز سه شنبه در حالی به سراغ بازار می رویم که به نظر می رسد بورس تهران هم در صدد اختلاف بازدهی خود با بازارهای موازی از جمله ارز ، طلا ، مسکن و خودرو است و از این رو به دنبال یافتن بهانه ای برای رشد است...