تداوم این روند به ثبت بازده ٣ تا ۴ درصد در صندوق های آوای ثروت کیان، یکم اکسیر فارابی، مبین سرمایه...

بورس۲۴ : با وجود تداوم التهابات سیاسی در بازار در کنار خروج اکثر شرکت های مطرح خارجی از ایران که به افزایش بهای سکه و ارز در روزهای گذشته نیز دامن زد؛ در نیمه نخست خردادماه برآیند عملکرد اکثر صندوق های سرمایه گذاری در سهام مثبت بود. عمده صندوق های سرمایه گذاری طی این مدت با حفظ روند صعودی توانستند سود مناسبی را نصیب سهامدارن کنند که تداوم این روند به ثبت بازده 3 تا 4 درصد در صندوق های آوای ثروت کیان، یکم اکسیر فارابی، مبین سرمایه، تدبیرگران فردا و کارگزاری بانک ملی منتج شد. همچنین طی یکسال گذشته برترین صندوق ها توانستند به بازده بالای 30 درصد دست یابند که در این بین عملکرد صندوق های آوای ثروت کیان، پاداش سرمایه پارس، خوارزمی، کارگزاری بانک ملی، آگاه و ... همانطور که در جدول زیر مشاهده می گردد، حائز اهمیت است.

با توجه به اینکه صندوق های سرمایه گذاری عموما برای افرادی با ریسک پذیری کمتر، که علم زیادی به روش های تحلیلی ندارند یا زمان کافی برای مدیریت سهام خود را در اختیار ندارند، مناسب می باشد، هر واحد صندوق از تقسیم کل ارزش دارایی بر سرمایه به دست می آید که آن را با NAV یا خالص ارزش دارایی ها می سنجیم. در جدول زیر این شاخص برای 5 صندوق با بیشترین NAV نشان داده شده است. این فاکتور لزوما بیانگر عملکرد بهتر در کوتاه مدت نمی باشد بلکه ملاک خوبی برای جذب نقدینگی در میان علاقه مندان به صندوق ها تلقی می شود.

برای بررسی دقیق تر، اطلاعات و روند بازدهی صندوق سرمایه گذاری در سهام طی نیمه نخست خردادماه در جدول زیر آورده شده است. لازم به ذکر است؛

دوره برتر بازدهی، درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است.

در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.