روز گذشته معاملات بورس تهران از شادابی و طراوت لازم برخوردار نبود و همین امر موجب شد تا بازار کسل کننده و با گرایش به محدوده منفی را شاهد باشیم. البته خوشبختانه حجم ها از محدوده حداقلی فاصله گرفته و ارزش معاملات بار دیگر بالای ١٠٠ میلیارد تومان تثبیت شده است. در حالی که گروه های بزرگ و شاخص ساز...