هنوز روند افزایشی بهای فولاد به صورت جسته و گریخته ادامه دارد و این شرایط تا زمانی که تغییری در این بازار حاصل نشود ادامه خواهد یافت. البته از شتاب رشد قیمت‌ها کاسته شده ولی هنوز بسیاری از گریدهای جذاب میل به رشد قیمت‌ها را در پیش دارند. از سوی دیگر قیمت‌های پایه جدید در بورس کالا نیز با روندی متمایل به کاهش قیمت‌ها طی طریق می‌کند که شاید به عدم رشد بیشتر نرخ در بازار آزاد منتهی شود ولی این سیگنال هم باید در مواجهه با حجم عرضه‌ها در بورس کالا و خودنمایی تقاضای موثر مورد بررسی قرار بگیرد. بازار پلیمرها اگرچه مدتی است که از تعادل خارج شده ولی شاید دیگر توان رشد بیشتر قیمت‌ها را نداشته باشد و در روزهای آینده احتمالاً شاهد افت قیمت‌ها خواهیم بود. از سوی دیگر دولت برای مقابله با رشد بیشتر نرخ به اعمال محدودیت در برابر صادرات همت گماشته که این در فاز اول در بازار فولاد و فلزات خودنمایی کرده و این احتمال وجود دارد که در روزهای آینده به بازارهای دیگر و بیشتری سرایت کند. این وضعیت در صورتی که با افزایش عرضه در بورس کالا همراه شود در نهایت به ثبات بازار منتهی خواهد شد...