عملکرد صندوق های سرمایه گذاری طی سه ماه گذشته، با توجه به چالش های بازار و تنش های سیاسی عمدتا به کسب بازده منفی منجر شده بود با این حال در این مدت، صندوق سپهر آتی خوارزمی با سود ١٨.٣ درصدی...

بورس۲۴ : در حالیکه نماگر بازار سرمایه هفته گذشته را با رشد 0.5 درصدی پشت سر گذاشت، روند صعودی در بیش از نیمی از صندوق های سرمایه گذاری در سهام نیز پایدار ماند و برترین صندوق ها از جمله بانک اقتصاد نوین، پیشرو، توسعه ممتاز، پیشتاز و توسعه اندوخته آینده توانستد بازده 2 الی 3 درصد را کسب کنند. برگزاری مجامع در کنار ارائه گزارشات ماهانه شرکت ها در روند مثبت بازار موثر بوده است. این در حالی ست که عملکرد صندوق های سرمایه گذاری طی سه ماه گذشته، با توجه به چالش های بازار و تنش های سیاسی عمدتا به کسب بازده منفی منجر شده و در میان سبزنشنیان، صندوق سپهر آتی خوارزمی با سود 18.3 درصدی در صدر قرار گرفته است، گنجینه ارمغان مس، میراث ماندگار پاسارگاد و سهم آشنا از دیگر صندوق های برتر بازار طی این مدت هستند.

برای بررسی دقیق تر، اطلاعات و روند بازدهی صندوق سرمایه گذاری در سهام در جدول زیر آورده شده است. لازم به ذکر است؛

دوره برتر بازدهی، درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است.

در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.