به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم اگر اخبارش به واقعیت تبدیل شود به خصوص بحث افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها اهداف قیمتی بالایی خواهد داشت اختصاص ۵ درصد از سبد به این سهم پرریسک برای سهامداران با ریسک پذیری بالا خالی از لطف نخواهد بود