برای بازار امروز ، از یکسو در آخرین روز کاری از هفته قرار داریم و از طرف دیگر اخبار ضد و نقیض سیاسی موجب می شود تا چندان به بازار امروز نتوان دل بست! در بازارهای جهانی قیمت نفت در محدوده ٧٩ دلار قرار گرفته و هر تن روی حوالی ٣٠۵٠ دلار داد و ستد می شود. هر تن مس نیز ۶٩۴٠ دلار قیمت دارد...