در سیمانی ها هم شاهد کد به کد و صف خرید پر حجم در نماد ساروم بودیم. روز گذشته بیمه ایران از ترکیب سهامداران درصدی ساروم خارج شد. با این حال فعلا سهامداران جدیدی به ترکیب درصدی ها وارد نشده است...