این شرایط کسب بازده مثبت برای اکثر قریب به اتفاق صندوق های سرمای گذاری در سهام رابه همراه داشت و در هفته منتهی به ٢٨ اردیبهشت ماه در حدود نیمی از صندوق ها سود بیش از ٢ درصدی را در کارنامه خود به ثبت رساندند ....

بورس۲۴ : نماگر بازار سرمایه هفته گذشته را با رشد 1.3 درصدی پشت سر گذاشت و در آستانه بازگشت به کانال 95 هزار واحد قرار گرفت. در کنار کاهش التهابات سیاسی و حمایت حقوقی ها از بازار، جذابیت قیمت سهام نیز در رشد شاخص موثر بود و به نظر می رسد معامله گران تا حدود زیادی از لاک احتیاط خارج شده اند. این شرایط کسب بازده مثبت برای اکثر قریب به اتفاق صندوق های سرمای گذاری در سهام رابه همراه داشت و در هفته منتهی به 28 اردیبهشت ماه در حدود نیمی از صندوق ها سود بیش از 2 درصدی را در کارنامه خود به ثبت رساندند که در این میان عملکرد صندوق های پردیس، یکم سامان، بانک مسکن درخشان تر بود.

نگاهی به روند سودآوری صندوق های سرمایه گذاری در سهام طی یک ماه گذشته نیز بیانگر بازده مثبت حدود نیمی از صندوق ها می باشد که در این مدت گنجینه ارمغان الماس با سود بیش از 8 درصدی در کنار ایساتیس پویای یزد و بانک مسکن در صدر قرار گرفتند.

برای بررسی دقیق تر، اطلاعات و روند بازدهی صندوق سرمایه گذاری در سهام در جدول زیر آورده شده است. لازم به ذکر است؛

دوره برتر بازدهی، درصد تعداد روزهای کاری از آغاز فعالیت هر صندوق است که در آن روزها بازدهی صندوق از بازدهی شاخص کل برتر بوده است.

در محاسبه بتا نرخ تغییرات روزانه NAV صندوق ونرخ تغییرات روزانه شاخص کل استفاده شده است.