پس از نزدیک به دو هفته کاهش مستمر قیمت‌ها در بازار فولاد ، امروز اولین سیگنال جدی از رشد قیمت‌ها به ثبت رسید تا برخی از انواع میلگرد و مصنوعات فولادی وارد یک فاز افزایشی شود. البته آغاز ماه رمضان از فردا پتانسیل رشد قیمت‌های چندانی را به بازار ارائه نمی‌کند ولی در هر حال بازار از شرایط پیشین فاصله گرفته و این تکانه رشد قیمتی می‌تواند به تقویت تقاضا در بستر بازار کمک کند... بورس انرژی هم یک روز متعادل ٢۴ میلیاردی رو پشت سر گذاشت تا نشان دهد این وضعیت عمومی بر پایه رخدادهای بنیادین در این بازار صورت گرفته و این ارقام می‌تواند باز هم در روزهای آینده تجربه شود. تداوم حجم معاملات جذاب هم نشان می‌دهد که دورنمای این بازار هنوز مثبت بوده و رشد حجم عرضه‌ها تأثیر واقعی خود را بر این بازار برجای گذاشته است...