سرانجام بعد از ماه ها گمانه زنی درباره افزایش سقف وام خرید مسکن در سال ٩٧،‌ موضع رسمی بانک مسکن درباره این مهمترین موضوع روز بازار ملک اعلام شد...

بورس۲۴ : سرانجام بعد از ماه ها گمانه زنی درباره افزایش سقف وام خرید مسکن در سال 97،‌ موضع رسمی بانک مسکن درباره این مهمترین موضوع روز بازار ملک اعلام شد.

طی سه چهار ماه اخیر برای اولین بار دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از برنامه این وزارتخانه برای افزایش سقف وام خرید مسکن یکم خبر داد. در هفته های گذشته مسولان بخش مسکن در دولت، صریح­تر از قبل درباره افزایش سقف وام خرید مسکن به شکل مبلغ مد نظر برای سال 97 اعلام شد.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی که تاکنون عملکرد قابل قبولی صرفاً در حوزه افزایش قدرت خرید مسکن به نمایش گذاشته، حدود 10 روز پیش اعلام کرد که در نظر دارد مبلغ وام حاصل از صندوق پس انداز مسکن یکم را از 80 میلیون تومان فعلی به 100 میلیون تومان افزایش دهد. در صورت تصویب این ایده در شورای پول و اعتبار، سقف وام زوجین از محل این صندوق نیز به 200 میلیون تومان در تهران افزایش پیدا می کند.

آخوندی در فاصله سال 92 تاکنون موفق شد مبلغ وام خرید مسکن را 8 برابر کند.پیش تر از سال 88 تا 92، به دلیل نگاه بدبینانه دولت وقت نسبت به وام خرید مسکن، هر گونه تقویت قدرت خرید مسکن از محل افزایش سقف تسهیلات، ممنوع بود و به دلیل تورم سالانه مسکن طی همان سال ها، ارزش واقعی وام خرید مسکن تقریباً از بین رفته بود و این تسهیلات به وام ناکارآمد تبدیل شده بود به گونه ای که بود و نبود وام خرید مسکن که فقط از حساب ممتاز پرداخت می شد، فرقی به حال متقاضیان خرید مسکن نداشت.

طی سال های اخیر اما مسولان بخش مسکن توانستند با یادآوری سیاست آزموده شده در کشورهای مختلف برای چگونگی رونق مسکن، بانک مرکزی را متقاعد کنند مبلغ وام خرید مسکن افزایش پیدا کند.

تا پیش از جهش قیمت مسکن در اواخر سال 96، مبلغ وام در تهران حدود 25 تا 30 درصد از قدرت خرید را پوشش می داد. مبلغ وام خرید مسکن در شهرهای متوسط و کوچک نیز حدود 50 تا 60 درصد بهای خرید خانه را برای متقاضیان پوشش می دهد.

اما در سال جاری، قدرت خرید وام مسکن در تهران به کمتر از 15 درصد تنزل پیدا کرده و اگر تدبیری برای افزایش مبلغ وام صورت نگیرد، نمی توان به دوام رونق معاملات مسکن امیدوار بود.

متوسط قیمت مسکن در تهران نسبت به سال گذشته همین موقع بیش از یک میلیون تومان در هر مترمربع افزایش پیدا کرده و به حدود 5 میلیون و 700 هزار تومان رسیده است.

در کشورهای مختلف، یک سیاست رونق بخشی به بازار مسکن تقویت قدرت خرید مسکن از طریق پرداخت تسهیلات بانکی است.

وامی که وزارت راه و شهرسازی به دنبال افزایش سقف آن است توسط بانک مسکن پرداخت می شود.

بانک مسکن تا کنون درباره این موضوع، موضع مشخصی اعلام نکرده بود و بیشتر، در نقش مجری سیاست های بخش مسکن عمل می کرد.

اما اخیراً مدیران این بانک نظر رسمی خود را درباره چگونگی یا همان شرط افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن یکم اعلام کردند.

بر اساس موضع رسمی بانک مسکن، هر نوع افزایش مبلغ وام یکم باید بعد از تزریق منابع کمکی از سوی دولت انجام بگیرد.

منظور از منابع کمکی، تخصیص اعتبار نقد به شکل وجوه اداره شده نزد صندوق پس انداز مسکن یکم از طرف دولت برای حداقل سه تا چهار است.

در حال حاضر عمده منابع صندوق پس انداز مسکن یکم را سپرده گذاری متقاضیان تشکیل می دهد.

بیش از 6 هزار میلیارد تومان از سوی حداقل 400 هزار نفر سپرده گذار صندوق یکم در این صندوق، پس انداز شده است. در کنار این منابع، اقساط وام مسکن مهر نیز بخش دیگری از منابع این صندوق را تشکیل می دهد تا بین منابع و مصارف صندوق، تعادل مد نظر بانک مرکزی حفظ شود و صندوق دچار کسری منابع و اتصال به خط اعتباری بانک مرکزی نشود.

این دو منبع در مدلی که هم اکنون صندوق پس انداز مسکن یکم با آن، کار می کند، ظرفیت پوشش 100 هزار وام گیرنده در سال را دارد.

به بیان دیگر، در شکل فعلی صندوق یکم، ظرفیت پرداخت وام در سال، 100 هزار فقره است. حال اگر قرار باشد سقف وام افزایش پیدا کند، باید منابع کمکی به صندوق یکم تزریق شود.

بانک مسکن پیش تر، طرح برداشت حداقل یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای سپرده گذاری در صندوق پس انداز مسکن یکم را پیشنهاد کرده بود.

بنابر این اگر وزارت راه و شهرسازی بتواند نظر رئیس جمهور و مقامات ارشد نظام را برای تخصیص منابع کمکی به صندوق یکم جلب کند، امکان افزایش سقف وام خرید مسکن در سال جاری فراهم می شود.

قرار است در ازای افزایش مبلغ وام، مبلغ سپرده گذاری در این صندوق افزایش پیدا نکند تا معضل اصلی خانه اولی ها که همان تامین نقدینگی اولیه برای سپرده گذاری در صندوق یکم است، بیش از این تشدید نشود.

الان در تهران، در ازای سپرده گذاری 40 میلیون تومانی طی یکسال وام 80 میلیون تومانی پرداخت می شود.