رشد قیمت پلیمرها بسیار کمتر از روز گذشته بود تا جایی که می‌توان گفت روند افزایشی بهای پلیمرها در بازار داخلی متوقف شده و بسیاری از گریدها حتی افت قیمت را تجربه کردند. در بازار فولاد نیز شرایط به نسبت همین‌گونه بود ولی شاهد کاهش قیمت‌های جدی نبوده‌ایم اگرچه این بازار هم کم و بیش به ثبات نرخ دست پیدا کرده است. این در حالی بود که بازار آتی سکه پس از ٣ روز اولین رشد نرخ خود را ثبت کرد...