به‌عنوان‌مثال ریسک سیاسی منجر به ریسک نرخ ارز می‌شود و نوسانات نرخ ارز بر قیمت دارایی‌ها و بدهی‌ها تأثیر می‌گذارد...