بازار سهام این روزها به شدت متاثر از شرایط سیاسی است.ما معتقدیم که قیمت سهام در شرایط کنونی بسیار ارزان است اما ریسک های برون زای بازار بالاست.لذا در مقطع فعلی نگهداری سهام قبلی توصیه می شود و نه خرید جدید.اما لازم است هر سرمایه گذاری ابزار مالی فاقد ریسک هم داشته باشد...