در گروه نفتی و پالایشی تقاضای خوبی داشتیم ؛ بطوریکه اکثر نمادها از همان دقایق ابتدایی با رنگ سبز آغاز به کار نمودند و با گذر از یک ساعت ابتدایی به مرور بر میزان تقاضا افزوده شد و معامله گران بیشتری به امید رشد قیمت ها در سمت تقاضا حاضر شده و بر عرضه ها غلبه نمودند. به نظر عوامل مختلفی در افزایش تقاضا موثر بوده است. مهمترین دلیل ، بحث تک نرخی شدن ارز در سطوح ۴.٢٠٠ است. سال گذشته دلار مبادله ای کف ٣.۴٢٠ تومان و سقف ٣.٧۴٠ تومانی داشت. بنابراین باید گفت که محدوده ...