بورس تهران در معاملات چهارمین روز کاری هفته بواسطه رسیدن خبرهای مثبت سیاسی تقاضای بهتری داشت اما کماکان ضعف در حجم و ارزش معاملات رویت می شود و این اتفاق مثبتی نیست. در شرایطی این امیدواری بواسطه تلاش های اروپا وجود دارد که شاید این بار هم درخصوص تعلیق تحریم ها قِسِر در برویم و ترامپ از خر شیطان پیاده شود که نگرانی درخصوص مباحث اقتصادی و تصمیمات منفی اخیر دولت ، مانعی برای عدم تزریق نقدینگی به بازار شده است. بدون تعارف باید گفت ...