اگر بخواهیم روند معاملات روز قبل را ملاک قرار دهیم ، با توجه به افزایش عرضه ها در نیمه دوم معاملات باید گفت که حداقل بازار امروز شروع خوبی نخواهد داشت. خصوصا اینکه ...