هنوز بازار پلیمرها به ثبات نرسیده و جرقه‌های رشد نرخ در کنار سیگنال‌های کاهشی هر دو ایفای نقش می‌کنند. رخدادی که رسیدن این بازار به ثبت را به تعویق می اندازد ولی در نهایت تقابل عرضه و تقاضا بر پایه دلار ۴٢٠٠ تومانی است که آینده این بازار را تعیین خواهد کرد. در بازار فولاد همان‌گونه که در گزارش‌های پیشین هم عنوان شد میل به کاهش نرخ جدی است و احتمالاً تا تثبیت بر پایه دلار ۴٢٠٠ تومان همین شرایط ادامه می یابد. به نظر می رسد بازارهای کالایی در یک ابهام خرید محاصره شده اند یعنی برای خودنمایی اوج تقاضا مردد هستند اگرچه تا چند روز آینده شاهد اوج تقاضا خواهیم بود ، ولی پتانسیل رشد قیمت ها فراتر از حد روانی و فنی دلار ۴٢٠٠ تومان تقریباً وجود ندارد...