به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم با اصلاح قیمتی عمیقی همراه شده و در گروه پرریسکی قراردارد با توجه به افزایش نرخ اخیر محصولاتش می تواند با نوسانات مثبتی همراه شود